Avisos Legals

TITULAR DEL WEB

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.dercar.es del qual és titular l’empresa Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L., amb domicili social al /Thomas Alva Edison, Parque 67 – 72 Nave 1b, Polígono Industrial Plans d’Arau, 08787 La Pobla de Claramunt, Barcelona.

ÚS DEL WEB

L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions d’ús vigents incloses en el present Avís Legal. Li preguem que les llegeixi atentament i en cas de no estar d’acord amb el seu contingut s’abstingui de fer ús del web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web, dels seus continguts i serveis. Aquesta obligació suposa el no emprar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que sigui aplicable, ni a utilitzar-los per activitats il · lícites, contràries a la bona fe o l’ordre públic.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, si bé Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L. es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

Els continguts d’aquesta web tenen com a finalitat informar sobre els productes i serveis de Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L.

Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L. no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que hi accedeix a ells o els utilitza.

Queda prohibit l’ús de continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L. ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L..

També s’exonera de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L. informa als Usuaris dels següents:

EXISTÈNCIA DE FITXER

Les dades personals que ens facilitin els usuaris, lliure i voluntàriament, a través dels formularis habilitats a aquest efecte en aquest lloc web, seran incorporades a uns fitxers titularitat i responsabilitat de Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L., amb domicili social al /Thomas Alva Edison, Parque 67 – 72 Nave 1b, Polígono Industrial Plans d’Arau, 08787 La Pobla de Claramunt, Barcelona estant registrats aquests fitxers en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquestes dades personals seran objecte de tractament automatitzat, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L. estableix les barreres tècniques necessàries perquè, amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment, els Usuaris hagin llegit i acceptat la present POLÍTICA DE PRIVACITAT.

FINALITAT DELS FITXERS

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que Derivats del Cartró Ser.Graf, S.L. realitza té com a finalitat el procés de gestió de sol·licituds d’informació sobre els nostres productes i serveis i les accions comercials pròpies de la nostra activitat.

RECOLLIDA DE DADES

A través dels formularis de recollida de dades s’informarà a l’Usuari del caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que els siguin plantejades, així com les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre Dades Personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

DRETS DE L’USUARI

En el cas que l’Usuari consideri oportú exercitar els drets que l’assisteixen, en concret els drets Accés, Rectificació, Cancel · lació i Oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, a la següent adreça electrònica o bé per correu ordinari a /Thomas Alva Edison, Parque 67 – 72 Nave 1b, Polígono Industrial Plans d’Arau, 08787 La Pobla de Claramunt, Barcelona.

CESSIÓ DE DADES

DERIVATS DEL CARTRÓ Ser.Graf, S.L. es compromet a no cedir a tercers ni comercialitzar les dades personals proporcionades.

MESURES DE SEGURETAT

DERIVATS DEL CARTRÓ Ser.Graf, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades.

En aplicació del que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal DERIVATS DEL CARTRÓ Ser.Graf, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequats a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris, procurant instal · lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ

DERIVATS DEL CARTRÓ Ser.Graf, S.L. es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits DERIVATS DEL CARTRÓ SCC anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.